top of page

AKADEMISK OCH PROFESSIONELL BAKGRUND

Utbildning, arbete och erfarenhet

September 2018 - pågående

HR-KONSULT PÅ KAROLINAS HR-KRAFTER

Jag är utbildad Beteendevetare med examen i pedagogik vilket kanske förklarar mitt intresse för utbildning och teoretisk förankring i aktuell forskning;)

De tjänster jag nu marknadsför i min roll som egen företagare bygger på mina tidigare kunskaper och erfarenheter men har uppdaterats och utvecklats för att bli till egna koncept som du kan läsa mera om under rubriken tjänster i menyn ovan.

De kunskaper jag nu vill fokusera på att  utveckla och skaffa mig ännu mera erfarenhet inom är stresshanteringen och att skapa hälsa med Ayurveda. Den här hösten och två år framåt fortsätter jag därför utbilda mig till Hälsovägledare inom Ayurveda.

Juni 2006 - augusti 2018

HR KONSULT PÅ LINKÖPINGS KOMMUN

Brett HR-arbete som stöd till chefer och medarbetare. Har ansvar för att självständigt ta fram upplägg för- och driva uppdrag inom:

 • Grupp- och arbetslagsledarutveckling

 • Verksamhetsstyrning

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • Arbetsmiljö- och övriga personalprocessrevisioner

 • Rekrytering

 • Stresshantering

 • Karriärcoachning

Maj 2005 - maj 2006

VIK. PERSONALHANDLÄGGARE PÅ SOCIALKONTORET I LINKÖPINGS KOMMUN

Verksamhetsinriktat samarbete med personalchef i drivandet av operativa personalprocesser som:

 • Rekrytering

 • Rehabilitering

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

 • MBL

juni 1999 - maj 2005

SOCIALSEKRETERARE PÅ SOCIALKONTORET I LINKÖPINGS KOMMUN

Möta människor i behov av stöd. Coacha mot sysselsättning för framtida självförsörjning. Skriva och ta beslut om ekonomiskt bistånd. Samarbeta med missbruksvård, arbetsförmedling, försäkringskassa, jobb och kunskapstorg samt andra stödpersoner i den bidragssökandes nätverk.

bottom of page