top of page

Jag har fått en djupare förståelse för hur jag sett på mig själv och min omvärld, på vilket sätt det påverkat mig fysiskt, känslomässigt och mentalt. Jag har också lärt mig läka med hjälp av meditation.

Ulrika Wangberg

Referens Ulle.jpg
bottom of page