top of page

Tillgänglig online

Balansera dina chakran

Bli din egen hälsointuitiva healer!

  • Avslutad
  • 1 250 svenska kronor
  • Onlineträff via Zoom

Beskrivning av tjänsten

Vi har alla ett hälsointuitivt energisystem som arbetar inuti oss! Vårt energisystem är byggt för att tala till oss, för att hålla oss friska och för att rapportera in allt som hotar att skada vår livskraft. Genom att lyssna till vår intuition kan vi ta till oss de meddelanden som kroppen skickar om vad som är bra för vår hälsa. Din intuitiva intelligens är inte en gåva, den är en del av din kropps energisystem. Men för att bli uppmärksam på denna intuitiva intelligens behövs kunskap och ju mer du vet om ditt energisystem, ju mer kommer du att tona in till de signaler som du kontinuerligt får från din kropp. Visste du t.ex. att våra 7 energicentrum fungerar som små hjärnor i kroppen genom sina egna körtlar, signalsystem och hormoner och deras samspel med det autonoma nervsystemet? Min målsättning har varit att ta fram en spännande workshop om vår kropps olika energicentrum/chakran. Vi går i genom våra 7 chakran för att förstå vad som är deras uppgift i kroppen, vad som får dem ur balans och hur vi kan återställa balansen när den ruckats. Som underlag till reflektion och diskussion om våra programmeringar, använder vi tre olika perspektiv; det stressteoretiska, det energimedicinska och kristendomens 7 sakrament. Det är teorin som avgör vad du kommer att se! Förväntat resultat efter genomförd workshop: - att du ska förstå kroppens energicentrums natur och uppgift - att du ska bli uppmärksam på vad som får dem ur balans och hur du reagerar då - att du lär dig reflektera över dina programmerade föreställningar utifrån tre olika perspektiv; det stressteoretiska, kristendomens 7 sakrament samt det energimedicinska - att du får träna meditationer som främjar balans i vardagen med gott resultat - att du lär dig symboliska aktiviteter för balansering som du kan använda på egen hand Omfattning Kursen omfattar sju kurstillfällen. Varje träff har samma upplägg med inledande tillbakablick på föregående träff, ett kort teoripass om det tema vi ska jobba med efterföljande diskussion och praktiska övningar. Kostnad Under en utökad lanseringsperiod 230201–230331 kan du beställa workshopen och få 50% rabatt på den ordinarie kostnaden 2 500kr.Du betalar alltså 1 250kr för sju online-tillfällen. För fysiska träffar i gemensam lokal gäller ordinarie kostnad. Betalning sker till bankgiro 5295–4997 eller via swish till 0725-85 10 80. Skriv ditt namn så att jag vet vem betalningen avser:)


Kontaktuppgifter

+46725851080

karro.thorsson@gmail.com

Rumma Bäckvik 597 96 Åtvidaberg Rumma Bäckvik, Åtvidaberg

bottom of page